urbanistická studie Lhotka

 


Jak významně jiný den může začít, když nám
otevřenými okny jemně vane příjemná vůně lesa,
slyšíme ticho a vidíme do modravých dálek.


Namísto bezduchého urbanismu je naším cílem vytvořit místo pro
lidi, přírodu i zvířata. Lokalita má tři zásadní vstupní parametry:
celá jedna hrana pozemku je lemována lesem, pozemek je svažitý k
jihovýchodu a umožňuje vytvořit strukturu která je intimní a přece
otevřená.
Urbanismus
Na urbanismu je zásadní pestrost, členitost a bohatost. Díky širšímu
repertoáru, tedy : řadovým vilám, samostatným vilám a bytovým
domům, můžeme vytvořit dostatečně strukturované místo, které
nabídne rozmanitost. Jednopodlažní řadové vily vymezí pevnou
strukturu ulice a definují hranu místa. Vila domy na jižní hraně
definují teritorium a bytové domy se propojují s lese
otevřenost jako náruč přírody vítající
své obyvatele
otevřenost přírody lidem
synergie místa, krajiny a architektury
bohatost a intimita residentního bydleníHmotové uspořádání využívá svahu.
V jihovýchodní, nižší hraně je umístěna
souvislá hmota nízkých atriových
řadových domů, která drží horizont a
umožňuje dalším domům ve struktuře
dobrý výhled a dostatek slunce.
Jednopodlažnost je také ohleduplná ke
kontextu již stávajících rodinných domů.
Dvoupodlažní vily jsou umístěny nad
atriovými domy, vzhledem ke svažitosti
pozemku a perforují prostor směrem
k otevřenému horizontu. Jsou mírně
notočeny tak,aby si minimálně stínily,
udrželi si soukromí a vytvářely přesto
pevnou a jasně definovanou strukturu.
Podobné téma rozvíjejí bytové domy,
díky jejích pozici se již propojují s lesem.
Celý koncept je založen na postupné
propojování přirozené krajiny místa a
residentních objektů. Vzniká tak mnoho
vrstev materiálů, vůní a zvuků.
Při návrhu jsme pracovali s ideou místa
bez hluku a bez aut. Proto je veškeré
parkování pro bytové domy v suterénu,
do kterého je přímý nájezd z komunikace.
K řadovým domům, vilám a ke vstupům
do bytových domů vede zklidněná
komunikace, která má obytný charakter
je uvažováno s jednotnou dlážděnou
plochou bez výškového členění. Parkování
pro rodinné domy a vily je zajištěno přímo
v daných objektech.
tým :
 David Kotek
Rudolf Müller
Jiří Uran Vítek


                                                                        projekt studio

                                                                feat. FaraON & StudioURAN