Dům Petříkov HP3U3 realizace

 Realizace domu v Petříkově


přípravná fáze studií trvala více než 7 let a přes 3 různé varianty jsme dospeli k výsledné studii prezentovane na blogu níže.

Stavba je vsazena do krajiny velmi pečlivě. Díky dostatku času na přípravu a častém pozorování místa se povedlo osadit dům tak že se okamžitě po dokončení stal integrální souřástí krajiny. Dům půdorysně reaguje na pozemek a jeho situaci, na sever je sevřenější na jihozápad se otvírá. Polygonální tvarování je již specifickým jazykem našeho studia. Jednak reagujeme na oslunění a formujeme dům energií, ale dalším důležitým hlediskem je organizace prostoru v domu - program a cirkulace / pohyb domem/